SBHS

Het voormalige Aletta Jacobs College heeft een markante uitstraling. Het pand blijft bestaan en wordt hergebruikt.
SBHS locatie van bovenaf
SBHS locatie
SBHS locatie
Boven: Rechts vooraan het voormalige schoolgebouw van de Aletta Jacobsschool (SBHS locatie)
Onder: Huidige staat van het voormalige schoolgebouw van de Aletta Jacobsschool (SBHS locatie)

De gemeente heeft de voormalige school van het Aletta Jacobs College aan de Erasmusweg eind vorig jaar verkocht aan Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. Dit is een samenwerking van zorgaanbieders. In Hoogezand opent naar verwachting medio 2018 een gezondheidscentrum met meerdere specialisaties. De voorbereidingen voor de verbouw zijn in volle gang. Onlangs zijn de bomen rondom het gebouw gekapt.

Herinrichting openbare ruimte  

In mei 2017 begint aannemer Koen Meijer met de vervanging van de riolering in de Ruusbroeclaan. Gelijktijdig wordt de herinrichting van de openbare ruimte voor de Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer opgepakt. Dit gebeurt allemaal in overleg met het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. De aannemer zal verder communiceren met de omwonenden.

Kunstwerk Van der Zee

Uit het gebouw is het markante kunstwerk van Van der Zee met muur en al uit het gebouw verwijderd. Daarna is het opgeslagen voor restauratie. Uiteindelijk wordt deze herplaatst in het Het Kielzog.

Bekijk het complete programma Stadshart Hoogezand-Sappemeer op de gebiedskaart.

Project planning: 

Op 11 december 2015 is het voorlopig koopcontract getekend. De MCHS (Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer) heeft de intentie deze locatie te kopen. De overdracht vindt eind maart 2016 plaats.

Contactpersonen: 

Programmamanager Ivo Heijenrath, tel. (0598) 373822
Projectassistent Diean Bastiaanse, tel. (0598) 373880