Noordelijk deel

Het centrum van Hoogezand kent een karakteristieke ruimtelijke structuur, waarbij de Kerkstraat als het ware de toegangspoort is tot het Stadshart. De uitstraling hiervan laat te wensen over. Het leefgebied is nu niet prettig en een doorn in het oog, de lege velden waar ooit fabrieken stonden, zijn nu hondenuitlaatveldjes. Ook staan er veel verpauperde gebouwen. Dit is geen mooi entree naar het centrum toe. Ook zijn er in het gebied veel verkeersaders, een spoorrails en karakteristieke gebouwen waarmee rekening moet worden gehouden.
Stadshart HS Noordelijk deel
Stadshart HS Noordelijk deel 2
Stadshart HS Noordelijk deel 3
Tekeningen boven: ontwerpen voor Noordelijkdeel
Foto's midden: Kerkstraat
Foto onder: Gebied tussen Heveapad en Kerkstraat

Met marktpartijen ontwikkelen

De gemeente heeft contact gezocht met marktpartijen als ontwikkelaars, bouwers en woningcoörporaties om het Noordelijk deel in het Stadshart ontwikkelen.  Het plangebied ligt tussen de Meint Veningastraat, Kieldiep, Burgemeester van Roijenstraat Oost en de Kerkstraat.

Eigenaren in het gebied

Er ligt nu een vraaggericht, integraal plan voor het Stadshart dat mooi en  betaalbaar is. Het aan te pakken gebied heeft veel eigenaren van gebouwen en grond. Omdat een aantal van deze panden gesloopt moet worden, is er overleg nodig met eigenaren. De gemeente kocht onlangs het pand van Nijburg en Geveke onderhandelt over de aankoop van het oude postkantoor aan de Kerkstraat.

Woningen en appartementen

Er komen circa 300 nieuwe grondgebonden woningen en appartementen voor verschillende doelgroepen (ook voor ouderen en tweepersoonshuishoudens) en er is ruimte voor veel groen. De nabijheid van het Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer maakt het met name voor ouderen aantrekkelijk.

Bekijk het complete programma Stadshart Hoogezand-Sappemeer op de gebiedskaart.

 

Project planning: 

Omdat het om een groot gebied gaat, wordt de aanpak in delen opgesplitst. Het levert een enorme impuls op voor de leefbaarheid. Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt het plan in zes jaar tijd stapsgewijs uitgevoerd.

Contactpersonen: 

Programmamanager Ivo Heijenrath, tel. (0598) 373822
Projectsecretaris Diean Bastiaanse, tel. (0598) 373880