Samen op weg naar een bruisend stadshart!

Begin mei zijn de werkzaamheden gestart voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte aan de zuidwestzijde van het winkelcentrum De Hooge Meeren. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tot medio oktober in het kader van het programma Stadshart. Op 1 juli hebben de wethouders Lindeman (Stadshart) en Drenth (Economische Zaken) samen met de Vereniging van Eigenaren en de winkeliers een feestelijk tintje gegeven aan de afronding van deze fase van de verbeteringen in het Stadshart. Het gaat om de oplevering van de nieuwe openbare ruimte en de opening van drie nieuw gevestigde bedrijven aan de zuidwestzijde.

nieuwe inrichting openbare ruimte ter hoogte van de Lidl en bioscoop

Revitalisering openbare ruimte zuidwestzijde Stadshart bijna klaar

De gemeente is druk bezig om het centrum van Hoogezand-Sappemeer om te vormen tot een bruisend stadshart, met meer reuring en waar het fijn winkelen en verblijven is. Na jaren plannen maken is de uitvoering nu ook echt zichtbaar en zijn de verbeteringen momenteel volop aan de gang. Het gebied krijgt een impuls met nieuwe bedrijven en een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. Dit komt mede tot stand door een goede samenwerking met de Vereniging van Eigenaren en de winkeliers in het gebied. In gezamenlijkheid met de gemeente en Okra landschapsarchitecten is het gebied vormgegeven en zijn er weer nieuwe ondernemers gevestigd, zoals Lidl, Brasserie Mon Ami en Domino’s Pizza.
 
Dit gebied is nu aantrekkelijker voor onze inwoners, maar ook voor de bewoners in de regio, met plekken voor ontmoetingen, winkelen en verblijven. Het gebied is ook goed te bereiken met voldoende parkeermogelijkheden. Hieronder staan alle werkzaamheden op een rij:

  • Er is een groen- en parkeervoorziening voor de bioscoop en de nieuwe Lidl gekomen;
  • Het restaurant heeft een terras voor de opening van de bioscoop en er komt nog een zittrap aan het water van het Kieldiep en een vlonderterras op het water;
  • De zoekring rond het winkelcentrum de Hooge Meeren aan de zuidwestzijde is verlegd (dichter bij het Kieldiep), zodat de parkeerplaatsen aan één kant van de zoekring komen te liggen. Dit is gedaan vanwege de verkeersveiligheid;
  • Het asfalt dat uit de zoekring is gehaald, is gebracht naar het grasveld tegenover het tankstation. Daar wordt een tijdelijke parkeervoorziening gerealiseerd.  Een aantal van de huidige parkeerplaatsen aan de achterkant van het gemeentehuis gaat gebruikt worden voor de keten van de aannemers voor het nieuwe Huis voor Cultuur en Bestuur. Om toch genoeg parkeerplaatsen voor het Winkelcentrum te houden is voor deze tijdelijke oplossing gekozen;
  • De parkeerplaatsen voor de Lidl en Apotheek Mediq zijn opnieuw ingericht en er komt nog nieuwe beplanting. Voor de ING komen nieuwe parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen naast Medisch Centrum Gorecht worden in juli en augustus aangepakt.
  • De werkzaamheden duren tot medio oktober 2014. Het aanbrengen van de beplanting wordt in het najaar gedaan.