Kielzog theatervoorstellingen starten in het nieuwe jaar

Kielzog Theater en Het College van B&W hebben na een korte proefperiode besloten de voorstellingen en verhuringen in het vernieuwde pand tot 1 januari niet door te laten gaan. Omdat de bouw nog bezig is, krijgen de klanten van Kielzog niet die kwaliteit die zij mogen verwachten.

Toen begin oktober bekend werd dat er vertraging optrad in het bouwproces van Het Kielzog (bibliotheek, gemeente en Kielzog Theater en Kunstencentrum) is er meteen op ingezet om de geplande voorstellingen zoveel mogelijk te laten doorgaan. De afgelopen twee weken is er proefgedraaid in het nieuwe onderkomen, met onder meer het Accordeonfestival en de “Vrijwilligers bedankt”-avond, en op zaterdag 14 november vond het door Kielzog geprogrammeerde concert van Tangarine plaats. Omdat ervan uit gegaan werd dat het publiek gebruik zou kunnen maken van faciliteiten als toilet, horeca en garderobe, leek het een goed idee de programmering volgens plan te laten verlopen.

Ondanks enorme inzet van personeel, vrijwilligers en aannemer en de zeer welwillende houding van het publiek, bleek het theater er niet klaar voor te zijn om gasten te ontvangen. De klimaatbeheersing in de theaterzaal en foyer is nog niet goed; de vloer in de foyer en de toiletten zijn nog niet afgewerkt; het Grand Café is nog niet te gebruiken. Kielzog kan het publiek daardoor niet het avondje-uit bieden dat zij mogen verwachten. En ook voor artiesten is de situatie verre van optimaal.

Kielzog zoekt naar mogelijkheden om de voorstellingen door te laten gaan op een andere datum of locatie. Diegenen die al in het bezit zijn van kaarten voor de getroffen voorstellingen worden zo spoedig mogelijk van een eventuele nieuwe datum op de hoogte gebracht.

Voorstellingen die (nu) niet als gepland doorgaan:

19 nov Daniel Arends
25 nov Anthony Fokker
26 nov De Klucht van de Koe
27 nov Lucas van Merwijk & Drums United
28 nov Winky, paard van Sinterklaas
29 nov Muziekafé    

29 nov Bob Marley’s Reggae Night
3 dec   Rouwrevue
10 dec Veldhuis & Kemper
11 dec Aigenaimers
12 dec The Kik
16 dec Marcel Hensema
17 dec Louise Korthals
18 dec Jan Rot
19 dec Opvliegers
27 dec Muziekafé
29 dec Marc de Hond
30 dec Het Zandkasteel