Ingebruikname Huis voor Cultuur later dan gepland

De bouw van het Huis voor Cultuur nadert zijn voltooiing. Inmiddels is het gebouw nagenoeg ‘wind- en waterdicht’ en wordt de interne afwerking verder opgepakt. Door vertraging in de bouw wordt het pand later in gebruik genomen dan gepland. Alle partners zullen uiterlijk januari 2016 in het nieuwe gebouw gehuisvest zijn.

Planning

De oorspronkelijke opleverdatum van 12 oktober 2015 wordt niet gehaald door de vertraging in het bouwproces. Dit komt vooral door de volgende oorzaken:

  • De hoofdstroomkabel voor het gemeentehuis moest verlegd worden voordat alle sloopwerkzaamheden uitgevoerd konden worden;
  • De uitvoering van het metselwerk duurde langer dan gepland;
  • De gevelpuien konden niet snel genoeg geleverd worden;
  • Bij het aansluiten/koppelen van de nieuwbouw aan de bestaande theaterzaal zijn diverse onvoorziene werkzaamheden ontstaan.

Het gebouw wordt nu in gedeelten in gebruik genomen waarbij in het bouwproces voorrang gegeven wordt aan de theatervoorstellingen en verhuringen. Van de voorstellingen die gepland zijn vóór 14 november 2015 worden de meeste verplaatst naar een andere datum of locatie. De verwachting is dat de theatervoorstellingen die ingepland zijn op en na 14 november 2015 door kunnen gaan. Kielzog communiceert hier zelf nog over aan haar klanten.

Het kunstencentrum gaat eind december verhuizen naar het nieuwe gebouw. De lessen vinden vanaf januari in het nieuwe gebouw plaats. De bibliotheek verhuist in januari en opent haar deuren halverwege januari 2016.

De officiële opening van het gebouw vindt plaats zodra het gebouw en de openbare ruimte rondom het gebouw helemaal afgewerkt zijn. Op dezelfde dag is een open dag voor belangstellenden.

 

Budget

Op basis van de huidige financiële stand van zaken wordt het project binnen het beschikbare budget uitgevoerd. De opgelopen vertraging in het bouwproces leidt weliswaar tot extra kosten, maar deze worden met de beschikbare middelen opgevangen.

 

Naam gebouw

Tijdens het ontwerpproces is besloten dat naast de gemeente ook de bibliotheek, het theater/kunstencentrum en een Grand Café in het gebouw gehuisvest moeten worden. Om uit te stralen dat het gebouw meer is dan een gemeentehuis is vervolgens de tijdelijke werktitel ‘Huis voor Cultuur en Bestuur’ in het leven geroepen. Het college heeft op 1 september 2015 besloten dat het gebouw ‘Het Kielzog’ gaat heten. Een naam die al bij velen bekend is. Het gebouw wordt vanaf nu gepromoot als de plek waar ‘onder één dak’ van alles te doen is (bibliotheek, gemeentelijke dienstverlening, theater, kunstencentrum, Grand Café).