Faseringsplan Plein en openbare ruimte

Begin mei is er een start gemaakt met de realisatie van de openbare ruimte rondom het gemeentehuis. Hierdoor zal er op bepaalde momenten hinder zijn voor omwonenden en bezoekers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Begin mei zijn de werkzaamheden gestart voor de inrichting van de nieuwe openbare ruimte aan de zuidwestzijde van het winkelcentrum De Hooge Meeren. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op bijgaande tekening zijn de uitvoeringsfasen weergegeven.

1a  Groen- en parkeervoorziening bioscoop ter hoogte van de nieuwe Lidl (oplevering juni 2014)
1b Groen- en parkeervoorziening ter hoogte van mediq/huisarts/tandarts (oplevering oktober 2014)
2  Inrichting Plein en parkeervoorziening (oplevering medio 2015)
3  Groen- en parkeervoorziening (oplevering medio 2015)
4
  Groen- en parkeervoorziening (oplevering hangt af van keuze voor bestuursgedeelte Huis voor Cultuur en Bestuur in relatie tot de gemeentelijke herindeling)