Aannemers uitvoering Huis voor Cultuur en Bestuur bekend

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de Europese aanbestedingsprocedure afgerond voor de uitvoeringswerkzaamheden van het Cultuurdeel van het Huis voor Cultuur en Bestuur. De uitvoering is opgesplitst in een bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig perceel, waarbij per perceel een aannemer de opdracht krijgt. De start van de werkzaamheden is gepland op 1 oktober 2014 en de oplevering op 1 september 2015.

Op 13 januari 2014 is de raad akkoord gegaan met het Definitieve Ontwerp voor fase 1 (het cultuurdeel) van het Huis voor Cultuur en Bestuur en het uitvoeringskrediet voor deze fase. Op basis van dit besluit is een ‘niet-openbare’ Europese aanbestedingsprocedure voor de uitvoeringswerkzaamheden opgestart. Hierbij konden aannemers die voldeden aan de minimum eisen uit de selectieleidraad zich aanmelden. Door loting zijn vervolgens per perceel 5 aannemers geselecteerd. Deze aannemers zijn uitgenodigd tot het doen van een daadwerkelijke inschrijving.

Op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding krijgen de volgende aannemers de opdracht:
Bouwkundige perceel
W. Groothuis BV uit Genemuiden

Elektrotechnische perceel
Harwig BV uit Emmen

Werktuigbouwkundige perceel
Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. uit Amersfoort

Er zijn geen bezwaren binnengekomen op de aanbestedingsprocedure en alle inschrijvingen zijn binnen de ramingen van het uitvoeringskrediet gebleven. De definitieve uitvoeringscontracten worden binnenkort gesloten met de genoemde aannemers.

Het project is onderdeel van het programma Stadshart. De realisatie van het Huis voor Cultuur en Bestuur is geen doel op zich, maar een middel om het stadscentrum te verbeteren. Een vitaal stadscentrum is belangrijk voor de gemeente en de regio.
De gemeente investeert bovendien in een Huis voor Cultuur en Bestuur, omdat het huidige gebouw in technisch- en gebruiksopzicht verouderd is. Hierdoor brengt het onderhoud en beheer veel extra kosten met zich mee. Door de bibliotheek en het Kielzog onderdeel te maken van het Huis voor Cultuur en Bestuur kan veel dienstverlening onder één dak worden gerealiseerd. Bovendien wordt daardoor heel efficiënt omgegaan met de ruimtebehoefte van de verschillende functies. In de nieuwe opzet kan met minder oppervlakte een betere dienstverlening worden gerealiseerd.