Gegarandeerde bereikbaarheid voor alle partijen in de omgeving

Aanleg parkeerplaatsen en doorgaande weg

De herinrichtingswerkzaamheden zijn begin mei gestart, waarbij gegarandeerde bereikbaarheid is voor omwonenden, winkelend publiek en passanten. Het winkelcentrum ‘De Hooge Meeren’, het Medisch Centrum Gorecht (MCG), het tankstation Q8 en de appartementen aan de P.S. Gerbrandyhof en de Crown Residence blijven bereikbaar. We houden expliciet rekening met de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rollators en scootmobiels. De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. We proberen echter stremmingen te voorkomen en doorstroming van het verkeer voor de omgeving te garanderen.

Mei-Juli: 

A. Er komen tijdelijke parkeerplaatsen. Daarnaast wordt een tijdelijke weg aangelegd.

Situatietekening A

B. De werkzaamheden aan de nieuwe parkeerplaatsen vinden plaats ter hoogte van de huidige Gorecht-Oost. Het verkeer wordt geleid via een tijdelijke weg.

Situatietekening B

Eind Juni: 

C. Tijdens een nacht zal de aansluiting op de Gorecht-Oost gemaakt worden. Hierbij is de Gorecht-Oost tijdelijk via één zijde bereikbaar gedurende de asfalteringswerkzaamheden. 

Situatietekening C

D. Na de realisatie van de aansluiting op Gorecht-Oost kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe weg. De tijdelijke weg wordt opgebroken.

Situatietekening D

Eind Juli: 

E. De bewoners van de appartementen aan de P.S. Gerbrandyhof kunnen via de nieuwe toegangsweg hun appartementen bereiken. 

Situatietekening E

F. Tijdens een nacht zal de aansluiting op de Gorecht-Oost (westzijde) gemaakt worden. Hierbij is de Gorecht-Oost tijdelijke gestremd gedure nde de asfalteringswerkzaamheden.

Situatietekening F

Vanaf 17 Augustus - eind September 

G. Na de voltooiing van de permanente parkeerplaatsen en de aansluitingen op de nieuwe Gorecht-Oost zal het wegverkeer geen hinder meer ondervinden van de werkzaamheden. De tijdelijke parkeerplaatsen wordt opgeheven. Daarnaast worden de bouwhekken verwijderd rondom het Huis voor Cultuur en Bestuur, waarna ook hier de herinrichting plaats kan vinden.

Situatietekening G